tòa nhà hơn 100 năm

Những công trình kiến trúc trăm năm còn lại ở Sài Gòn – Kỳ 5: Những công trình của Foulhoux: Bưu Điện Sài Gòn, Tòa Án, Dinh Gia Long…

chuyenxua

Những công trình/tòa nhà được xây từ hơn 100 năm trước ở Sài Gòn, hầu hết đã bị thay thế ...

Những công trình kiến trúc trăm năm còn lại ở Sài Gòn – Kỳ 4: Continental Palace và Majestic Hotel – Những khách sạn trăm năm

chuyenxua

Continental Palace là khách sạn lâu đời nhất vẫn còn lại đến ngày nay ở Sài Gòn. Thời điểm được ...

Những công trình kiến trúc trăm năm còn lại ở Sài Gòn – Kỳ 3: Hội Trường Diên Hồng

chuyenxua

Hội Trường Diên Hồng là tên gọi của tòa nhà từng là Trụ sở Thượng Nghị Viện của Đệ nhị ...

Những công trình kiến trúc trăm năm còn lại ở Sài Gòn – Kỳ 2: Ngân hàng Đông Dương – Banque de I’Indochine

chuyenxua

Ở phần đầu tiên của loạt bài viết về những công trình – tòa nhà có tuổi đời trên 100 ...

Những công trình kiến trúc trăm năm còn lại ở Sài Gòn – Kỳ 1

chuyenxua

Có những công trình có tuổi đời hơn 100 năm đã trở thành biểu tượng của Sài Gòn ngày nay ...